นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับเว็บไซต์ Bcr99th ของเรานั้น เราใส่ใจเรื่องการดูแลนโยบาย และความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นที่สุด เรายืนยันที่จะรักษาสิทธิ์ และไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับที่ใดก็ตาม รวมทั้งลักษณะการใช้งานข้อมูล หรือนำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ และการเก็บความลับของข้อมูลลูกค้า เราขอชี้แจงว่า จะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางอื่น ทั้งในด้านการเผยแพร่ หรือส่งต่อ

การนำข้อมูลมาใช้งาน

ทางเว็บไซต์ของเรา มีนโยบายที่จะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย ณ ที่ใด มีแต่ในส่วนของการให้บริการลูกค้า ที่อาจจะมีการขอข้อมูลบางส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ลูกค้า